voor wie | hoe | afspraken | contact | e-coaching | internet columnist
schrijfdocent | boeken | links | weblog

VOOR WIE

Ik begeleid mensen die vast zitten in hun werk of die vragen hebben rond hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten wat ze willen en kunnen, twijfelen over hun huidige baan, een tijd niet gewerkt hebben of hulp zoeken bij het bereiken van hun doelen. Het kan ook zijn dat hun functie vervalt wegens reorganisatie of dat ze door andere oorzaken hun werk kwijtraken. Mijn cliënten zijn over het algemeen tussen de 25 en 60 jaar en hoogopgeleid, maar iedereen die bereid is tot zelfreflectie (kijken naar zichzelf) is welkom. Misschien toch niet iedereen, want ik ben vooral gericht op mensen met werkervaring en niet op studenten en schoolverlaters.

De grens tussen loopbaanbegeleiding en coaching is dun. In een coachingstraject gaat het meestal om vragen die een rol spelen in de huidige werksituatie, soms over gedrag of samenwerking. Deze vragen zijn mogelijk naar boven gekomen in een functioneringsgesprek, maar coaching kan ook een goede manier van begeleiding zijn tijdens de eerste periode in een nieuwe baan of na langdurige afwezigheid wegens ziekte. Gaandeweg het coachingstraject kunnen nieuwe vragen opkomen, eventueel nieuwe keuzes gemaakt worden. De begeleiding is altijd maatwerk, ik heb geen standaardprogramma. In een oriënterend gesprek proberen we samen de vraagstelling duidelijk te krijgen. Meestal zet de cliënt daarna zijn eigen doelstelling op papier, zodat we tijdens het traject kunnen zien of die doelstelling nog klopt en hoe het staat met de voortgang.
Veel cliënten komen op eigen initiatief, anderen op aanraden van hun werkgever.